Controversy Team Programma’s

 

 

Ontdek met het Controversy Consulting teamcanvas hoe ook in jouw team ieder teamlid zijn potentie waarmaakt, waardoor het team als geheel meer toegevoegde waarde biedt aan klant en organisatie. Je kunt kiezen uit 3 opties, waarbinnen maatwerk mogelijk is.

Voor teams die echt het grote verschil willen maken en een lichtend voorbeeld willen zijn voor de omgeving. Een intensief traject waarbij alle canvas elementen en hun samenhang diepgaand worden ervaren, op individueel niveau en op teamniveau. Na dit traject is het team op voorsprong en creëert het impact en toegevoegde waarde voor klant en organisatie.
Voor teams die minder goed
 in staat zijn om in een flow
 te komen doordat er grote
 verschillen zijn tussen teamleden. Afhankelijk van de
 teamsituatie krijgen enkele
 canvas onderdelen meer
 aandacht. Voor en tijdens het
 traject vindt individuele
 coaching plaats. De terugkomsessies ondersteunen in
 de verankering van de beweging.
Voor teams die al redelijk in
staat zijn zichzelf te organiseren, maar daarbij een
 snelle intensieve impuls
 kunnen gebruiken. In dit traject dringen we snel door tot
 de kern, waarna we in beweging komen. Zie dit compacte traject daarnaast als
 een effectieve periodieke
 APK. Alle elementen van het
 canvas komen aan bod. En 
bij iedere stap voorwaarts,
 wordt de beweging krachtiger.
Yes, I take the first step